Tulevat koulutukset

Ultraäänikoulutus Seinäjoella 7.10.2020

Sisältö:  Päivystäjän ultraäänitutkimukset

Kohderyhmä: Seinäjoen keskussairaalan akuutti- ja päivystävät lääkärit.

Osallistujamäärä: 12

Paikka ja aika: Seinäjoen keskussairaala 7.10.2020 klo 08:00 – 16:00.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta ultraäänen käytöstä.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Koulutukseen haetaan mallipotilaita! Lue lisää mallipotilaana toimimisesta ja ilmoittaudu tästä.

Ultraäänikoulutus Kuopiossa 19. – 20.10.2020

Sisältö:  Tilaisuudessa järjestetään rinnakkain kaksi erilaista ohjelmaa:

  1. Perusdiagnostiikka ja tavanomaiset toimenpiteet: Ultraäänen perusteet, FAST, AAA, IVC, Sappirakko, hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot.
    Pleura-, askites- ja rakkopunktio sekä perifeerisen laskimon kanylointi.
  2. Shokkipotilaan RUSH-protokollan mukainen tutkiminen: RUSH-protokollan esittely, sydämen tutkiminen FATE-protokollaa mukaillen, ilmarinta, IVC, RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

Molemmat ohjelmat järjestetään kumpanakin päivänä.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, yleislääkärit, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 12 / päivä.

Paikka ja aika: Kuopio, KYS, Kaarisairaala, Kliininen koulutuskeskus 19. – 20.10.2020 klo 08:00 – 16:00.

Esitiedot: Perusdiagnostiikkaryhmään voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. RUSH-ryhmään osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen perusryhmään. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita etsitään! Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin.

Ultraäänikoulutus RUSH-protokollan mukaan Oulussa 13.11.2020

Sisältö: RUSH-protokolla, sydämen ultraääni FATE-protokollaa mukaillen, vatsa-aortan aneurysman arviointi, alaonttolaskimo nestetäytön arviossa, syvän laskimotukoksen osoittaminen, ilmarinnan osoittaminen, traumapotilaan FAST-protokolla.

Kohderyhmä: OYS erva-alueen akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit ja ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 18.

Paikka ja aika: OYS päivystys, 13.11.2020 klo 08:00 – 16:00.

Esitiedot: Kurssin luonteen vuoksi oletetaan, että osallistujilla on ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita on ilmoittautunut jo tarpeeksi. Kiitos mielenkiinnosta! Ilmoittaudu varasijalle sähköpostitse (ossi[at]ultramestarit.fi).

Ultraäänikoulutus Kouvolassa 25. – 26.11.2020

Sisältö:  Tapahtuma on osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta, joka koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Päivä 1: ultraäänen perusteet (FAST, AAA, sappirakko, rakkoretentio ja hydronefroosi, ohutsuoliokluusio, intrauteriininen raskaus, SLT).

Päivä 2: keuhkot ja sydän (FATE-protokolla, IVC nestetäytön arviossa, pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat).

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 18.

Paikka ja aika: Kouvolassa 25. – 26.11.2020 klo 10:00 – 18:00. Tarkempi kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. Päivään 2 osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen päivään 1. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita etsitään! Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin.

Ultraäänikoulutus Kouvolassa 12. – 13.12.2020

Sisältö:  Tapahtuma on osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta, joka koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Päivä 1: ultraäänen perusteet (FAST, AAA, sappirakko, rakkoretentio ja hydronefroosi, ohutsuoliokluusio, intrauteriininen raskaus, SLT).

Päivä 2: keuhkot ja sydän (FATE-protokolla, IVC nestetäytön arviossa, pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat).

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 12.

Paikka ja aika: Kouvolassa 12. – 13.12.2020 klo 10:00 – 18:00. Tarkempi kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. Päivään 2 osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen päivään 1. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita on ilmoittautunut jo tarpeeksi. Kiitos mielenkiinnosta! Ilmoittaudu varasijalle sähköpostitse (ossi[at]ultramestarit.fi).