Koulutuksen toteutus

Apuna koulutuksessa käytetään vapaaehtoisia malleja sekä ultraäänikoulutusmalleja. Koulutuspäivä koostuu tiiviistä luennoista ja runsaasta ohjatusta käytännön harjoittelusta.

”Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista käymistäni koulutuksista.”
– Tuomo Kyrönlahti, erikoistuva lääkäri, K-SKS

Päivän sisältö suunnitellaan aina vastaamaan koulutettavien lähtötasoa ja tarpeita. Jotta pystymme tarjoamaan osallistujille riittävästi henkilökohtaista anturiaikaa ja ohjausta, voimme ottaa mukaan rajallisen määrän osallistujia

Koulutus järjestetään yhteistyössä Philipsin ja lääketeollisuuden kanssa.

Tyypillisiä ohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia, lue lisää

Tilaa koulutus työpaikallenne, lue lisää

Oppimateriaalit

Jussi Kovasen (LL, FM) opinnäytetyönään tekemät opetusmateriaalit yleisimmistä päivystysultraäänitutkimuksista:

Videoluento: keuhkojen ultraäänitutkimuksen suorittaminen, löydökset sekä COVID-19-potilaan keuhkolöydökset.