Kurssin sisältö
Hydronefroosi ja rakkoretentio
Tietoa oppitunnista

Bih LI, Ho CC, Tsai SJ ym. Bladder shape impact on the accuracy of ultrasonic estimation of bladder volume. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1998;79:1553 – 1556. 

 

Chan H. Noninvasive bladder volume measurement. Journal of Neuroscience Nursing 1993;25:309–12.

 

Fox JC. Atlas of Emergency Ultrasound. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

Kunnamo I. Jäännösvirtsan ja eturauhasen koon määrittäminen kaikututkimuksessa. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2018 (päivitetty 12.8.2018). www.terveysportti.fi.

 

Laurila T. Virtsakivitauti. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2017 (päivitetty 1.9.2017). www.terveysportti.fi

 

Lumb P, Karakitsos D. Critical Care Ultrasound. Philadelphia: Elsevier-Saunders 2015.

Ma OJ, Mateer JR, Reardon RF ym. Ma and Mateer’s Emergency Ultrasound, 3. painos. New York: McGrawHill Education / Medical 2014.

 

Noble VE, Nelson B. Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound, 2. painos. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

 

Pääkkö E, Jartti A. Radiologinen sattumalöydös. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2015;131:2141 –2148.

 

Rinta-Kiikka I. FAST-kaikukuvaus. Duodecim 2016;132:791–5

 

Sequieros RB, Koskinen SK, Aronen H ym. Kliininen radiologia. Kustannus Oy Duodecim 2017.

 

Teichman JM. Clinical practice. Acute renal colic from ureteral calculus. New England Journal of Medicine 2004;350:684-93.