Kurssin sisältö
Sydämen kaikukuvaus FATE-protokollalla ja alaonttolaskimon arvioiminen