Kurssin sisältö
Vatsa-aortan aneurysman ultraääni
Tietoa oppitunnista

Vatsa-aortan aneurysma (AAA, abdominal aortic aneurysm) on vatsa-aortan paikallinen pullistuma. Aneurysman rajana pidetään vatsa-aortan paikallista yli 3,0 cm läpimittaa tai läpimitan kasvua yli 1,5-kertaiseksi terveeseen aortan osaan nähden. AAA:n riskitekijöitä ovat miessukupuoli, korkea ikä, lähisuvun aneurysmasairaudet, tupakointi, hypertensio, hyperkolesterolemia ja ateroskleroosi. AAA:n esiintyvyys väestötasolla on 1

– 2 % ja se on miehillä noin kuusi kertaa yleisempi kuin naisilla. Esiintyvyys kasvaa iän myötä yli 10 %:iin 70 –80-vuotiailla (Tillman ym. 2012, Roberts ym. 2010).

AAA:han liittyy aneurysman repeämän riski (RAAA, ruptured abdominal aortic aneurysm), joka kasvaa aneurysman koon kasvaessa. RAAA on nopeasti kehittyvä ja usein letaali tilanne: kokonaiskuolleisuus on noin 80 – 90 % ja sairaalakuolleisuus noin 50 %. Alle 4,5 cm läpimittaista AAA:ta voidaan seurata avoterveydenhuollossa säännöllisillä kaikututkimuksilla.

 

Potilas, jolla on tätä suurempi tai yli 1,0 cm vuodessa kasvava AAA tulee lähettää arvioon verisuonikirurgiseen yksikköön. Yleisesti leikkausindikaationa pidetään aneurysmaa, jonka suurin halkaisija on > 5,2 cm naisilla ja > 5,5 cm miehillä (Roberts ym. 2010, Jormalainen & Kantonen 2019).

 

Repeytymätön vatsa-aortan aneurysma on yleensä oireeton. Oireita voivat aiheuttaa aneurysman nopea kasvu tai repeämä ja usein aneurysma löydetäänkin vasta repeämän tapahduttua. RAAA:n oireita ja löydöksiä

voivat olla (Mäkijärvi ym. 2016, Tillman ym. 2012):

  • Tyypillisesti äkillisesti alkanut kova vatsakipu, joka säteilee selkään
  • Kipu voi säteillä myös kylkeen, nivusiin, kiveksiin tai reiden yläosaan.
  • Alkuvaiheessa oireena voi olla myös heikotus, huimaus tai pyörtyminen.
  • Potilas on usein hypotensiivinen.
  • Palpoiden voi tuntua pulsoiva resistenssi ylä- tai keskivatsalla, mutta palpaatiota hankaloittavat potilaan obesiteetti, hypotensio ja mahdollinen hematooma aneurysman ympärillä.

Klassinen oiretriadi – vatsakipu, pulsoiva resistenssi vatsalla ja hypotensio – puuttuu kuitenkin jopa 50 % RAAA-potilaista (Concannon ym. 2014).