Kurssin sisältö
Vatsa-aortan aneurysman ultraääni
Tietoa oppitunnista

Concannon E, McHugh S, Healy DA ym. Diagnostic accuracy of non-radiologist performed ultrasound for abdominal aortic aneurysm: systematic review and meta-analysis. The International Journal of Clinical Practice 2014;68:1122 – 29.

Jormalainen M, Kantonen I. Aortan aneurysmat ja dissekoituma. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019 (päivitetty 5.2.2019). www.terveysportti.fi.

Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E. Akuuttihoito-opas, 19., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2016.

Noble VE, Nelson B. Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound, 2. painos. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

Roberts P, Alhava E, Höckerstedt K, Leppäniemi A (toim.). Kirurgia, 2. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2010.

Saari P, Karjalainen J. Rupturoituneen vatsa-aortan aneurysman (RAAA) hoitoprotokolla (REVAR). Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. OHJE-2017-00571, 2017.

 

Tillman K, Lee OD, Whitty K. Abdominal Aortic Aneurysm: An Often Asymptomatic and Fatal Men’s Health Issue. American Journal of Men’s Health 2012;7:163 – 168