Esimerkkikoulutuksia

Tyypillisiä ohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia

Tällä sivulla esittelemme eri koulutuskokonaisuuksia yleistasolla, jaoteltuna eri kohderyhmille:

  • Yleislääkärit
  • Akuuttilääkärit
  • Palliatiiviset lääkärit
  • Ensihoitolääkärit
  • Konservatiiviset sairaalapäivystäjät
  • Operatiiviset sairaalapäivystäjät

Katso myös Tulevat koulutukset.

YLEISLÄÄKÄRILLE


Sisältö (1 päivä):

Alaraajalaskimotukos
FAST
Vatsa-aortan aneurysma
Alaonttolaskimo
Sappirakko
Hydronefroosin poissulku ja rakkoretentio
Ilmarinta
Hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (dekompensoitu sydämen vajaatoiminta vs. muut syyt).

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

AKUUTTILÄÄKÄRILLE

Akuuttilääketieteen osaamisperusteiseen erikoistumiseen kuuluu varsin laaja ultraääniosaaminen. Koulutusta voidaan tarjota monella eri tavalla. Toimipaikkakoulutuksena toteutettavan koulutuksen haasteena on usein vuorotyön yhdistäminen koulutusohjelmaan ja siihen liittyen koulutuksen hajanaisuus. Akuuttilääkärille suosittelemmekin neljän päivän kokonaisuutta, jossa opetamme systemaattisesti kaiken vaadittavan sekä suurimman osan täydentävästä ultraääniosaamisesta.

Päivä 1:

Ultraäänen perusteet. Ultraäänen toimintaperiaate. POCUS vs spesialistin ultraääni. FAST. AAA. Sappirakko. Rakkoretentio ja Hydronefroosi. Ohutsuoliokluusio. Intrauteriininen raskaus. Alaraajalaskimotukos.

Päivä 2:

Keuhkot ja sydän. Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE -protokollaa mukaillen. IVC nestetäytön arviossa. Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat.

Päivä 3:

Toimenpiteet. Tukielimet ja pehmytkudos. Silmän ultraääni. Laskimon kanylointi, arterianäyte/-n kanylointi, pleurapunktio, askitespunktio, rakkopunktio, Silmä, vierasesine, nestekertymä/abskessi, selluliitti, nivelnesteily, murtuma, jännevamma, lonkkamurtuman puudutus

Päivä 4:

Ultraäänen hyödyntäminen huonokuntoisen potilaan tutkimisessa. Soveltaminen potilastapausten kautta. Shokkipotilaan RUSH-protokolla Hengenahdistuspotilaan BLUE-protokolla

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen useimmat soveltamismahdollisuudet. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä sekä stabiilin päivystyspotilaan että hätätilapotilaan diagnostisessa prosessissa.

PALLIATIIVISELLE LÄÄKÄRILLE

Palliatiivisen lääkärin ultraäänitaidon ensisijainen tarkoitus on erotella ne potilaat, jotka on pakko vielä lähettää muualle kuvantamista varten, niistä potilaista, joiden oloa voidaan helpottaa siellä, missä potilaan on muutoin hyvä olla, on se sitten kodinomainen ympäristö tai osasto. Palliatiiviset punktiot kuuluvat oleellisena osana toimintaan.

Sisältö (1pv):

Alaraajalaskimot
hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (pleuraneste/sydämen vajaatoiminta/ilmarinta/muut syyt)
rakon tilavuus.


Toimenpiteet:

pleura- ja askitespunktio
perifeerisen laskimon kanylointi


Tavoite: Koulutuksen käytyään osallistuja osaa suorittaa tavallisimmat palliatiiviset punktiot. Hän tuntee tavallisimmat poikkeavat löydökset ja osaa suhteuttaa ne potilaan kliiniseen kokonaiskuvaan.

ENSIHOITOLÄÄKÄRILLE

Ensihoitolääkärin ultraäänen käytön tavoitteena on löytää potilaan henkeä välittömästi uhkaavat potentiaalisesti hoidettavat tilat. Koska ensihoitolääkärin kohtaamat potilaat ovat lähtökohtaisesti aina hengenvaarassa ja harjoittelu siinä tilanteessa on paitsi hankalaa myös potentiaalisesti haitallista potilaalle. Siksi erityisesti tässä tilanteessa suosittelemme ultraääniprotokollan harjoittelua kurssilla kokonaisen päivän ajan.

Sisältö (2pv)

1. päivä:

RUSH-protokollan osatutkimukset: FAST, AAA, SLT, FATE, ilmarinta ja kohdunsisäinen raskaus

2. päivä:

RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

Tavoite: Koulutuksen käytyään kurssilainen ymmärtää ultraäänen merkityksen kriittisesti sairaan potilaan diagnostiikassa. Hän tuntee tavallisimmat poikkeavat löydökset ja osaa suhteuttaa ne potilaan kliiniseen kuvaan.

KONSERVATIIVISELLE SAIRAALAPÄIVYSTÄJÄLLE

Konservatiivinen sairaalapäivystäjä hyötyy shokkipotilaan ultraäänitutkimuksesta (RUSH-protokolla). Sen lisäksi on eduksi, että osaa tehdä muitakin ultraäänitutkimuksia. Konservatiiviselle päivystäjälle suosittelemme RUSH-protokollan lisäksi laajempaa perusosaamista. Kahdessa päivässä aika riittää laajan perusosaamisen lisäksi RUSHin esittelyyn ja opettamiseen. Hyvä vaihtoehto yhden päivän sisällölle on sydämen kohdennettu ultraääni yhdistettynä keuhkojen tutkimiseen.

Sisältö (1pv):

Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE-protokollaa mukaillen.
IVC nestetäytön arviossa.
Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat.

Sisältö (2pv):

1. päivä:

Perusdiagnostiikka.
Ultraäänen perusteet,
POCUS vs spesialistin ultraääni,
FAST,
AAA,
IVC,
nestekertymä/abskessi,
selluliitti,
Hydronefroosi ja rakkoretentio,
alaraajalaskimot,
ilmarinta.

2. päivä:

Shokkipotilaan ultraääni.
Sydämen kohdennettu tutkiminen.
RUSH-protokolla

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä kriittisesti sairaan tai muun potilaan tutkimuksen osana.

OPERATIIVISELLE SAIRAALAPÄIVYSTÄJÄLLE
Operatiivinen sairaalapäivystäjä kohtaa epästabiileja potilaita, joiden tutkimisessa shokkipotilaan ultraäänitutkimus (RUSH-protokolla) on eduksi. Kokemuksemme mukaan operatiivinen päivystäjä hyötyy kuitenkin useimmiten enemmän muusta ultraääniosaamisesta kuin hemodynamiikan arvioon keskittyvistä sovelluksista.

Sisältö (1pv):

FAST, Vatsa-aortan aneurysma, Sappirakko, Hydronefroosin poissulku ja rakkoretentio, Ilmarinta, nestekertymä/abskessi.
Toimenpiteet:

Pleuran dreneeraus, lonkkamurtuman puudutus
Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä potilaan kliinisen tutkimuksen osana ja toimenpiteiden apuna.