Koulutuksen toteutus

Apuna koulutuksessa käytetään vapaaehtoisia malleja sekä ultraäänikoulutusmalleja. Koulutuspäivä koostuu tiiviistä luennoista ja runsaasta ohjatusta käytännön harjoittelusta.

Päivän sisältö suunnitellaan aina vastaamaan koulutettavien lähtötasoa ja tarpeita. Jotta pystymme tarjoamaan osallistujille riittävästi henkilökohtaista anturiaikaa ja ohjausta, voimme ottaa mukaan rajallisen määrän osallistujia. Koulutus järjestetään yhteistyössä Philipsin ja lääketeollisuuden kanssa.

Tyypillisiä ohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia

 • FAST, AAA, sappikivet, hydronefroosi,
  rakkoretentio, SLT, IVC nestetäytön arviossa, pneumothorax.
 • FAST, AAA, sappikivet, hydronefroosi,
  rakkoretentio, SLT, toimenpiteistä perifeerisen laskimon kanylointi sekä
  rakko-, pleura- ja askitespunktiot.
 • Sydän FATE-protokollaa mukaillen, IVC
  nestetäytön arviossa, pneumothorax.
 • Ultraäänen käyttö oirelähtöisesti
  hengitysvaikeus- tai hypotensiopotilaalla
Tutustu tuleviin koulutuksiimme tästä.
 

Tilaa koulutus työpaikallenne

 Tarjoamme koulutuskokonaisuutta työpaikallenne. Konsepti on Suomessa ainutlaatuinen. Sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaisesti. Tuomme teidän tiloihinne kouluttajat, mallit ja yhteistyökumppanit kokonaisuutena. Tällä saavutetaan:

 • Järjestämisen helppoutta: me hoidamme kaiken, tilaajalle jää osallistujien nimeäminen ja tilan osoittaminen.
 • Kustannustehokkuutta, sillä osallistujien ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa matkustamiseen ja majoittumiseen.
 • Ryhmänä opettelemisen etua, sillä useampi samalla tasolla oleva kirittää toisiaan myös jatkossa.

”Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista käymistäni koulutuksista.”
– Tuomo Kyrönlahti, erikoistuva lääkäri, K-SKS