Koulutuksen toteutus

Koulutusmenetelmät

 
Koulutuksissa käytämme ennakko-opetusmateriaaleja. Hyödyntämällä ns. flipped classroom -opetusmenetelmää voimme lähiopetuspäivissä keskittyä oleelliseen eli kädestä pitäen ultraäänen käytön opettamiseen. Näin osallistujat saavat parhaan mahdollisen hyödyn koulutuksesta. Opetuksessa hyödynnämme kliinistä kokemustamme ja käsittelemme ultraäänitutkimuksen soveltamista kliiniseen kontekstiin.
 
Ultraäänen osaajaksi kehittyminen
 
Mikään kurssi ei tee kenestäkään huippuosaajaa. Sen sijaan hyvin monella osaamisen tasolla laadukkaasta kurssimuotoisesta koulutuksesta voi olla huomattavaa hyötyä. Hyvä ja kattava toimipaikkakoulutus ei poista kurssista saatavaa hyötyä vaan nämä tulisi nähdä ensisijaisesti toisiaan täydentävinä. Kurssimuotoinen koulutuksen myötä toimipaikassa voidaan siirtää koulutuspanosta enemmän käytännön työssä soveltamiseen ja ohjattuun harjoitteluun.
 
 • Systemaattisesti toteutettu koulutus opettaa kaikki tarvittavat taidot
 • Vasta-alkajalle opetetaan ultraäänen käsittelyä ja keskitytään tärkeimpien sovellusten harjoitteluun.
 • Kokeneempi kurssilainen oppii uusia sovelluksia ja saa opastusta ongelmakohtien ohittamiseen.

Tilaa koulutus työpaikallenne

Tarjoamme koulutuskokonaisuutta työpaikallenne. Konsepti on Suomessa ainutlaatuinen. Sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaisesti. Tuomme teidän tiloihinne kouluttajat, mallit ja yhteistyökumppanit kokonaisuutena. Tällä saavutetaan:

 • Järjestämisen helppoutta: me hoidamme kaiken, tilaajalle jää osallistujien nimeäminen ja tilan osoittaminen.
 • Kustannustehokkuutta, sillä osallistujien ei tarvitse käyttää aikaa ja rahaa matkustamiseen ja majoittumiseen.
 • Ryhmänä opettelemisen etua, sillä useampi samalla tasolla oleva kirittää toisiaan myös jatkossa.

Tyypillisiä ohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia


Tutustu tuleviin koulutuksiimme tästä.

 

Sisältö (1 päivä):

 • Alaraajalaskimotukos
 • FAST
 • Vatsa-aortan aneurysma
 • Alaonttolaskimo
 • Sappirakko
 • Hydronefroosin poissulku ja rakkoretentio
 • Ilmarinta
 • Hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (dekompensoitu sydämen vajaatoiminta vs. muut syyt).

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

Akuuttilääketieteen osaamisperusteiseen erikoistumiseen kuuluu varsin laaja ultraääniosaaminen. Koulutusta voidaan tarjota monella eri tavalla. Toimipaikkakoulutuksena toteutettavan koulutuksen haasteena on usein vuorotyön yhdistäminen koulutusohjelmaan ja siihen liittyen koulutuksen hajanaisuus. Akuuttilääkärille suosittelemmekin neljän päivän kokonaisuutta, jossa opetamme systemaattisesti kaiken vaadittavan sekä suurimman osan täydentävästä ultraääniosaamisesta.
Päivä 1:

 • Ultraäänen perusteet. Ultraäänen toimintaperiaate. POCUS vs spesialistin ultraääni. FAST. AAA. Sappirakko. Rakkoretentio ja Hydronefroosi. Ohutsuoliokluusio. Intrauteriininen raskaus. Alaraajalaskimotukos.

Päivä 2:

 • Keuhkot ja sydän. Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE -protokollaa mukaillen. IVC nestetäytön arviossa. Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat.

Päivä 3:

 • Toimenpiteet. Tukielimet ja pehmytkudos. Silmän ultraääni. Laskimon kanylointi, arterianäyte/-n kanylointi, pleurapunktio, askitespunktio, rakkopunktio, Silmä, vierasesine, nestekertymä/abskessi, selluliitti, nivelnesteily, murtuma, jännevamma, lonkkamurtuman puudutus

Päivä 4:

 • Ultraäänen hyödyntäminen huonokuntoisen potilaan tutkimisessa. Soveltaminen potilastapausten kautta. Shokkipotilaan RUSH-protokolla Hengenahdistuspotilaan BLUE-protokolla


Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen useimmat soveltamismahdollisuudet. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä sekä stabiilin päivystyspotilaan että hätätilapotilaan diagnostisessa prosessissa.

Palliatiivisen lääkärin ultraäänitaidon ensisijainen tarkoitus on erotella ne potilaat, jotka on pakko vielä lähettää muualle kuvantamista varten, niistä potilaista, joiden oloa voidaan helpottaa siellä, missä potilaan on muutoin hyvä olla, on se sitten kodinomainen ympäristö tai osasto. Palliatiiviset punktiot kuuluvat oleellisena osana toimintaan.

Sisältö (1pv):

 • Alaraajalaskimot
 • hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (pleuraneste/sydämen vajaatoiminta/ilmarinta/muut syyt)
 • rakon tilavuus.

Toimenpiteet:

 • pleura- ja askitespunktio
 • perifeerisen laskimon kanylointi

Tavoite: Koulutuksen käytyään osallistuja osaa suorittaa tavallisimmat palliatiiviset punktiot. Hän tuntee tavallisimmat poikkeavat löydökset ja osaa suhteuttaa ne potilaan kliiniseen kokonaiskuvaan.

Ensihoitolääkärin ultraäänen käytön tavoitteena on löytää potilaan henkeä välittömästi uhkaavat potentiaalisesti hoidettavat tilat. Koska ensihoitolääkärin kohtaamat potilaat ovat lähtökohtaisesti aina hengenvaarassa ja harjoittelu siinä tilanteessa on paitsi hankalaa myös potentiaalisesti haitallista potilaalle. Siksi erityisesti tässä tilanteessa suosittelemme ultraääniprotokollan harjoittelua kurssilla kokonaisen päivän ajan.


Sisältö (2pv)

 • 1. päivä: RUSH-protokollan osatutkimukset: FAST, AAA, SLT, FATE, ilmarinta ja kohdunsisäinen raskaus
 • 2. päivä: RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

Tavoite: Koulutuksen käytyään kurssilainen ymmärtää ultraäänen merkityksen kriittisesti sairaan potilaan diagnostiikassa. Hän tuntee tavallisimmat poikkeavat löydökset ja osaa suhteuttaa ne potilaan kliiniseen kuvaan.

Konservatiivinen sairaalapäivystäjä hyötyy shokkipotilaan ultraäänitutkimuksesta (RUSH-protokolla). Sen lisäksi on eduksi, että osaa tehdä muitakin ultraäänitutkimuksia. Konservatiiviselle päivystäjälle suosittelemme RUSH-protokollan lisäksi laajempaa perusosaamista. Kahdessa päivässä aika riittää laajan perusosaamisen lisäksi RUSHin esittelyyn ja opettamiseen. Hyvä vaihtoehto yhden päivän sisällölle on sydämen kohdennettu ultraääni yhdistettynä keuhkojen tutkimiseen.


Sisältö (1pv):

 • Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE-protokollaa mukaillen. IVC nestetäytön arviossa. Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat.


Sisältö (2pv):

 • 1. päivä: Perusdiagnostiikka. Ultraäänen perusteet, POCUS vs spesialistin ultraääni, FAST, AAA, IVC, nestekertymä/abskessi, selluliitti, Hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot, ilmarinta.
 • 2. päivä: Shokkipotilaan ultraääni. Sydämen kohdennettu tutkiminen. RUSH-protokolla

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä kriittisesti sairaan tai muun potilaan tutkimuksen osana.

Operatiivinen sairaalapäivystäjä kohtaa epästabiileja potilaita, joiden tutkimisessa shokkipotilaan ultraäänitutkimus (RUSH-protokolla) on eduksi. Kokemuksemme mukaan operatiivinen päivystäjä hyötyy kuitenkin useimmiten enemmän muusta ultraääniosaamisesta kuin hemodynamiikan arvioon keskittyvistä sovelluksista.


Sisältö (1pv):

 • FAST, Vatsa-aortan aneurysma, Sappirakko, Hydronefroosin poissulku ja rakkoretentio, Ilmarinta, nestekertymä/abskessi.

Toimenpiteet:

 • Pleuran dreneeraus, lonkkamurtuman puudutus

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistuja osaa soveltaa ultraääntä potilaan kliinisen tutkimuksen osana ja toimenpiteiden apuna.

”Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista käymistäni koulutuksista.”
– Tuomo Kyrönlahti, erikoistuva lääkäri, K-SKS

Kouluttajat

Ossi Hannula

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL LÄÄKÄRIKOULUTTAJAN ERITYISPÄTEVYYS

Juho Liukkonen

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL

Heli Lahtela

LT, Akuuttilääketieteen EL

Kalle Mattila

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL, LT

Jonni Unga

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL

Matti Tulla

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL

Niko Lehtisare

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL

Miika Värri

LT, akuuttilääketieteen el

Sonja Hänninen

kardiologian el, akuuttilääketieteen el

Antti Hanhilahti

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL

Sami Hyvönen

AKUUTTILÄÄKETIETEEN EL