Kouvola 2.-3.2.2023: Ultraäänen perusteet. Sydän ja keuhkot.

Vinkkaa koulutuksesta kollegalle

Yhteistyössä: Laatupäivystys, Philips, Bristol Myers Squibb ja Pfizer allianssi, Finn’EM Ry
Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, ensihoitolääkärit
Osallistujamäärä: 12
Paikka: Laatupäivystyksen koulutustilat, Salpausselänkatu 28, Kouvola.
Aika: 2-3.2.23 klo 10–18
Hinta (+ ALV 24%):

  • 520e/pv, 930e/2pv
  • Maksettua osallistumismaksua ei palauteta. Osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla sähköpostitse.

Ohjelma: Tapahtuma on osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta, joka koostuu 4 lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

2.2.23: Ultraäänen perusteet.
Ultraäänen toimintaperiaate. POCUS vs spesialistin ultraääni. FAST. AAA. Sappirakko. Rakkoretentio ja Hydronefroosi. Ohutsuoliokluusio. Intrauteriininen raskaus. Alaraajalaskimotukos.

3.2.23: Keuhkot ja sydän
Sydämen kohdennettu tutkimus basic FATE -protokollaa mukaillen. IVC nestetäytön arviossa. Keuhkojen tutkiminen: pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

Opetusmenetelmät: Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Siksi pidämme luennot lyhyinä ja keskitymme kädestä pitäen opettamiseen pienryhmissä. Opetuksen tukena käytämme terveitä vapaaehtoisia ja integroimme harjoitteluun poikkeavia löydöksiä erillisten laitteiden avulla.

Esitietovaatimukset: osoitteessa osoitteessa http://ultramestarit.fi/tutoriaalit

  • PDF-materiaalit: Ultraäänen perusteet.
  • PDF- tai videomateriaalit: FAST, AAA, Sappirakko, Rakkoretentio ja hydronefroosi. Ohutsuoliokluusio. SLT. FATE. IVC. Keuhkot.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Ossi Hannula
Akuuttilääketieteen el lääkärikouluttajan erityispätevyys ossi@ultramestarit.fi 0405181331

Ilmoittautuminen sähköpostitse ossi@ultramestarit.fi. HUOM. Ilmoittautuminen avautuu 1.11.2022

Koulutuskutsu pdf-muodossa: Koulutuskutsu Kouvola 2-3.2.23 – Ossi Hannula

Muita koulutuksia