Rovaniemi 13.-15.3.2023: Perustaidoista kriittisesti sairaan potilaan hoitoon

Vinkkaa koulutuksesta kollegalle

Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy
Yhteistyössä: Philips, Bristol Myers Squibb ja Pfizer allianssi, Finn’EM Ry
Osallistujamäärä: 20
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi, Koskikatu 4, Rovaniemi
Aika: 13-15.3.23 klo 9-17
Hinta (+ ALV 24%):
550e/päivä, 1050e/2 päivää, 1550e/3 päivää
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle siitä sähköpostitse ilmoittamalla.

Kohderyhmä: Yleislääkärit, akuuttilääkärit, sisätautilääkärit, ensihoitolääkärit, anestesialääkärit, muut päivystävät lääkärit
• 13.3. soveltuu erinomaisesti yhden päivän kokonaisuudeksi erityisesti yleislääkärille.
• 14.3. rakentaa pohjan, jolloin 15.3. päivän aikana päästään shokkipotilaan ultraäänitutkimuksesta harjoittelemaan sujuva kokonaisuus. Nämä kaksi päivää on suunniteltu toimimaan kokonaisuutena erityisesti sairaalapäivystäjälle. Osallistuminen näitä ennen 13.3. päivälle laajentaa osaamista ja tukee osaamisen kehittymistä toistojen kautta.

Ohjelma:
13.3.2023 – Perusdiagnostiikka.

  • Ultraäänen perusteet, POCUS vs spesialistin ultraääni, FAST, AAA, IVC, Sappirakko, Hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot, ilmarinta.

14.3.2023 – RUSH-protokollan osatutkimukset:

  • FAST, AAA, SLT, ilmarinta, kohdunsisäinen raskaus, sydämen kohdennettu UÄ

15.3.2023 – Shokkipotilaan RUSH-protokollan mukainen tutkiminen

  • RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

Aikataulu päivittäin

  • Klo 9-12: Sessio 1
  • Klo 12-13: Lounas ja yhteistyökumppanien puheenvuorot
  • Klo 13-17: Sessio 2

Opetusmenetelmät: Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Siksi pidämme luennot lyhyinä ja keskitymme kädestä pitäen opettamiseen pienryhmissä. Opetuksen tukena käytämme terveitä vapaaehtoisia.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella. Osallistumalla 15.3. päivään
osallistuja osaa soveltaa ultraääntä kriittisesti sairaan tai muun potilaan tutkimuksen osana.

Esitietovaatimukset: Osoitteessa http://ultramestarit.fi/tutoriaalit (aiheet vastaten niitä päiviä joihin osallistuu):
• PDF-materiaali ”Ultraäänen perusteet”
• Videomateriaalit: FAST, AAA, IVC, Sappirakko, Hydronefroosi ja rakkoretentio, Alaraajalaaskimot, keuhkon ultraääni, sydämen kohdennettu ultraääni sekä RUSH

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Ossi Hannula
Akuuttilääketieteen el
Lääkärikouluttajan erityispätevyys
ossi@ultramestarit.fi
0405181331.

Muita koulutuksia