Ultra Road Show – Espoo 26-29.11.24

Ultra Road Show – Espoo 26-29.11.2024

Tilaisuudessa opetetaan tekemään tärkeimmät kliinikon ultraäänitutkimukset. Koulutuksen lähtökohta on kliinikon näkemys – akuuttilääkärikouluttajat opettavat asioita siten kuin niitä itsekin omassa työssään tekevät. Koulutuksessa panostetaan erityisesti ohjattuun harjoitteluun. Ohjelma on suunniteltu siten, että osallistuja valitsee itselleen parhaiten sopivan päivän/päivät.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, Sisätautilääkärit, Kirurgit, Anestesia- ja ensihoitolääkärit, Yleislääkärit, Päivystävät lääkärit, Palliatiiviset lääkärit ja vuodeosastoa hoitavat lääkärit

Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy

Ajankohta: 26-29.11.2024

Paikka: Swing House, Miestentie 7, 02150, Espoo

Osallistujamäärä: 14

Yhteistyössä: Philips, Finn’EM ry

Osallistumismaksu (+alv): 550€/päivä

Ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle siitä sähköpostitse ilmoittamalla. Ilmoittaudu tästä!

Toteutus:  Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Osallistujien tulee perehtyä pakollisiin ennakkomateriaaleihin, jolloin lähiopetuspäivässä voidaan pitää luennot lyhyenä ja keskittyä kädestä pitäen opettamiseen. Harjoittelun tukena käytetään terveitä vapaaehtoisia mallipotilaita.

Tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

26.11. Päivä 1: Yleislääkärille ja kirurgille suunnattu koulutus

 • Alaraajalaskimotukos
 • FAST
 • Vatsa-aortan aneurysma
 • Alaonttolaskimo
 • Sappirakko
 • Hydronefroosin poissulku ja rakkoretentio
 • Ilmarinta
 • Hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (dekompensoitu sydämen vajaatoiminta vs. muut syyt).

27.11. Päivä 2: Sairaalapäivystäjälle ja ensihoitolääkärille suunnattu koulutus: Shokkipotilaan RUSH-protokollaan kuuluvat osatutkimukset. Päivät 2 ja 3 muodostavat kokonaisuuden ja suosittelemme osallistumaan näihin molempiin.

 • FAST
 • Vatsa-aortan aneurysma
 • Alaraajalaskimotukos
 • ilmarinta
 • kohdunsisäinen raskaus
 • sydämen kohdennettu UÄ

28.11. Päivä 3: Sairaalapäivystäjälle ja ensihoitolääkärille suunnattu koulutus: Shokkipotilaan RUSH-protokollan mukainen tutkiminen. Tässä koulutuksessa integroidaan päivän 2 opit kriittisesti sairaan potilaan tutkimukseksi. Päivät 2 ja 3 muodostavat kokonaisuuden ja suosittelemme osallistumaan näihin molempiin.

 • RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

29.11. Päivä 4: Vuodeosastojen lääkäreille ja palliatiiviseen hoitoon suunnattu koulutus

 • Alaraajalaskimotukos
 • Rakon tilavuus ja hydronefroosi
 • Hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka (pleuraneste, sydämen vajaatoiminta, ilmarinta, muut syyt)
 • Toimenpiteet: Pleurapunktio, askitespunktio, perifeerisen laskimon kanylointi

Aikataulu sama kaikkina päivinä:

8.00 Tilaisuuden avaus ja yhteistyökumppanin puheenvuoro
8.15 teoriaopetusta ja ohjattua harjoittelua
11.30 Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
12.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
14.00 kahvitauko
14.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
15.55-16.00 Päivän päätös ja yhteenveto päivästä.

Esitietovaatimukset:   Ennakkomateriaalit toimitetaan osallistujille hyvissä ajoin ennen koulutusta.

Erikoistumistunnit:      Erikoistumistunteja haetaan Helsingin yliopistosta

 Lisätietoja:

Ossi Hannula, akuuttilääketieteen el,
lääkärikouluttajan erityispätevyys,
ossi@ultramestarit.fi, 0405181331               

PDF: Koulutuskutsu Espoo 26-29.11.24

 

Facebook
Twitter
LinkedIn