Ultraäänikoulutus Kouvola 1-2.9.2025

Ultraäänikoulutus Kouvola 1-2.9.2025

Tilaisuudessa opetetaan suorittamaan tavalliset ultraääniavusteiset toimenpiteet. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinten ultraääntä. Toinen päivä paneudutaan ultraäänen käyttöön shokkipotilaan ja hengenahdistuspotilaan diagnostiikassa. Koulutuksen lähtökohta on kliinikon näkemys – akuuttilääkärikouluttajat opettavat asioita siten kuin niitä itsekin omassa työssään tekevät. Koulutuksessa panostetaan erityisesti ohjattuun harjoitteluun.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, Sisätautilääkärit, Kirurgit, Anestesia- ja ensihoitolääkärit, Yleislääkärit, Päivystävät lääkärit

Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy

Ajankohta: 1-2.9.2025

Paikka: Salpausselänkatu 28, 45100, Kouvola

Osallistujamäärä: 14

Yhteistyössä: Laatupäivystys, Philips, Finn’EM ry

Osallistumismaksu: 990 € (+ALV 24%).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.emergencymedicinecamp.org/shop/. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle siitä sähköpostitse ilmoittamalla.

Toteutus: Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Osallistujien tulee perehtyä ennakkomateriaaleihin, jolloin lähiopetuspäivässä voidaan pitää luennot lyhyenä ja keskittyä kädestä pitäen opettamiseen. Harjoittelun tukena käytetään terveitä vapaaehtoisia mallipotilaita.

Tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Koulutettava harjaantuu soveltamaan ultraäänitutkimusta hätätilapotilaan tutkimuksen osana. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon  anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

Sisältö:

1. päivä

 • Laskimon kanylointi
 • Arterianäyte/-n kanylointi
 • Pleurapunktio
 • Askitespunktio
 • Rakkopunktio
 • Vierasesine
 • Nestekertymä/abskessi
 • Selluliitti
 • Nivelnesteily
 • Murtuma
 • Jännevamma
 • Lonkkamurtuman puudutus
 • Silmä

2. päivä

 • Shokkipotilaan RUSH-protokolla
 • Hengenahdistuspotilaan BLUE-protokolla

 Aikataulu molempina päivinä sama:

10.00 Tilaisuuden avaus ja yhteistyökumppanin puheenvuoro
10.15 teoriaopetusta ja ohjattua harjoittelua
12.30 Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
13.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
15.00 kahvitauko
15.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
17.55-18.00 Päivän päätös ja yhteenveto päivästä.
 

Esitietovaatimukset:   Osallistujalta edellytetään ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä vatsan alueella ja sydämestä – esimerkiksi osallistuminen näiden alueiden ultraäänikoulutukseen.

Oppimateriaalit osoitteessa https://ultramestarit.fi/oppimateriaalit/

 • BLUE-protokolla hengitysvajauksessa (video)
 • Shokkipotilaan UÄ: RUSH-protokolla (video)
 • Ultraääniavusteiset toimenpiteet (pdf)

Erikoistumistunnit:      Erikoistumistunteja haetaan Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja:

Ossi Hannula, akuuttilääketieteen el,
lääkärikouluttajan erityispätevyys,
ossi@ultramestarit.fi, 0405181331

 

PDF: Koulutuskutsu Ultraäänikoulutus 1-2.9.25

Facebook
Twitter
LinkedIn