Ultraäänen peruskurssi kliinikolle – Kuopio 25.3.2024

Vinkkaa koulutuksesta kollegalle

Kurssilla opetetaan kädestä pitäen kliinikkolääkärille tärkeimmät ultraäänitutkimukset: FAST, AAA, IVC, Sappirakko, Hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot, ilmarinta. Koulutuksessa käsitellään diagnostiikka ja relevantti erotusdiagnostiikka ja painotetaan harjoittelua anturi kädessä.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, Sisätautilääkärit, Kirurgit, Anestesia- ja ensihoitolääkärit, Yleislääkärit, Päivystävät lääkärit
Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy
Ajankohta: 25.3.2024 klo 8-16
Paikka: Kliinisen koulutuksen keskus, Kaarisairaala, 0 krs, KYS,  Puijonlaaksontie 2, 70210, Kuopio
Osallistujamäärä: 14
Yhteistyössä: Philips, Finn’EM ry. KYS Kliinisen koulutuksen keskus 
Osallistumismaksu: PSHVA:n työntekijät 500e / muut 550e € (+ALV 24%). Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle siitä sähköpostitse ilmoittamalla.

Ilmoittautuminen: PSHVAn työntekijät ilmoittautuvat Kirsimarja.Metsavainio@pshyvinvointialue.fi. Muut ilmoittautuvat ossi@ultramestarit.fi

Toteutus: Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Osallistujien tulee perehtyä ennakkomateriaaleihin, jolloin lähiopetuspäivässä voidaan pitää luennot lyhyenä ja keskittyä kädestä pitäen opettamiseen. Harjoittelun tukena käytetään terveitä vapaaehtoisia mallipotilaita.

Tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.

Sisältö: Ultraäänen toimintaperiaate, POCUS vs spesialistin ultraääni, FAST, AAA, Sappirakko, Rakkoretentio ja hydronefroosi, Alaraajalaskimotukos, IVC, ilmarinta

Ohjelma: Käsiteltävät aiheet: Ultraäänen perusteet, POCUS vs spesialistin ultraääni, FAST, AAA, IVC, Sappirakko, Hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot, ilmarinta.

  • 8.00 avaus
  • 8.15-11.45 teoria-alustuksia ja ohjattua käytännön harjoittelua
  • 11.45-12.30 yhteistyökumppanin puheenvuoro ja lounas
  • 12.30-16 teoria-alustuksia ja ohjattua käytännön harjoittelua
  • 16.00 Tilaisuuden päätös

Esitietovaatimukset: Oppimateriaalit osoitteessa
https://ultramestarit.fi/oppimateriaalit/

Syvän laskimotukoksen ultraääni (video), Vatsa-aortan aneurysman UÄ (video), Sappirakon ultraääni (video), Hydronefroosi ja rakkoretentio (video), FAST-protokolla (video), Keuhkojen ultraääni (video, ilmarinnan osalta), Alaonttolaskimon ultraääni (video), Ultraäänen perusteet (pdf)
Yhteensä 5 h.

Erikoistumistunnit: Erikoistumistunteja haetaan seuraaville erikoisaloille: Akuuttilääketiede 10 Kirurgia / runkokoulutus 10   Radiologia 10 Sisätaudit / eriytyvä koulutus 10 Sisätaudit / runkokoulutus 10 Anestesiologia ja tehohoito 10 Geriatria 10   Syöpätaudit 10 Keuhkosairaudet ja allergologia 10   Yleislääketiede 10

Koulutuskutsu pdf-muodossa: Koulutuskutsu Kuopio 25.3.2024

Lisätietoja: Ossi Hannula, akuuttilääketieteen el,
lääkärikouluttajan erityispätevyys,
ossi@ultramestarit.fi, 0405181331

Muita koulutuksia