Ultraäänikoulutus – Kouvola 29.-30.4.2024

Vinkkaa koulutuksesta kollegalle

Tilaisuudessa opetetaan suorittamaan tavalliset ultraääniavusteiset toimenpiteet. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tuki- ja liikuntaelinten ultraääntä. Toinen päivä paneudutaan ultraäänen käyttöön shokkipotilaan ja hengenahdistuspotilaan diagnostiikassa. Koulutuksen lähtökohta on kliinikon näkemys – akuuttilääkärikouluttajat opettavat asioita siten kuin niitä itsekin omassa työssään tekevät. Koulutuksessa panostetaan erityisesti ohjattuun harjoitteluun.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, Sisätautilääkärit, Kirurgit, Anestesia- ja ensihoitolääkärit, Yleislääkärit, Päivystävät lääkärit
Järjestäjä: Ultra-Mestarit Oy
Ajankohta: 29.4.2024-30.4.2024
Paikka: Salpausselänkatu 28, 45100, Kouvola
Osallistujamäärä: 14
Yhteistyössä: Laatupäivystys, Philips, Finn’EM ry
Osallistumismaksu: 990e € (+ALV 24%).
Ilmoittautuminen: Sähköpostitse osoitteeseen ossi@ultramestarit.fi. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan kuitenkin siirtää toiselle henkilölle siitä sähköpostitse ilmoittamalla.


Toteutus: Uskomme ultraäänen olevan käden taito, jota ei luennolla istumalla opita. Osallistujien tulee perehtyä ennakkomateriaaleihin, jolloin lähiopetuspäivässä voidaan pitää luennot lyhyenä ja keskittyä kädestä pitäen opettamiseen. Harjoittelun tukena käytetään terveitä vapaaehtoisia mallipotilaita.


Tavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kliinikon tekemän
ultraäänitutkimuksen yleisimmät soveltamismahdollisuudet ja tietää perusteet tutkimuksen toteuttamisesta käytännössä. Osallistuja osaa tunnistaa tavallisimmat patologiset ultraäänilöydökset ja tietää milloin löydöksestä tulee konsultoida. Osallistuja ymmärtää vierikaikukuvauksen tuoman lisäarvon anamneesin ja kliinisen tutkimuksen ohella.


Sisältö:

 • Laskimon kanylointi
 • Arterianäyte/-n kanylointi
 • Pleurapunktio
 • Askitespunktio
 • Rakkopunktio
 • Vierasesine
 • Nestekertymä/abskessi
 • Selluliitti
 • Nivelnesteily
 • Murtuma
 • Jännevamma
 • Lonkkamurtuman puudutus
 • Silmä
 • Shokkipotilaan RUSH-protokolla
 • Hengenahdistuspotilaan BLUE-protokolla

Ohjelma: Aikataulu molempina päivinä sama:

10.00 Tilaisuuden avaus ja yhteistyökumppanin puheenvuoro
10.15 teoriaopetusta ja ohjattua harjoittelua
12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
15.00 kahvitauko
15.15 Teoriaopetus ja ohjattu harjoittelu jatkuu
17.55-18.00 Päivän päätös ja yhteenveto päivästä.

Esitietovaatimukset:

Osallistujalta edellytetään ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä vatsan alueella ja sydämestä – esimerkiksi osallistuminen näiden alueiden ultraäänikoulutukseen.

Oppimateriaalit osoitteessa
https://ultramestarit.fi/oppimateriaalit/

 • BLUE-protokolla hengitysvajauksessa (video)
 • Shokkipotilaan UÄ: RUSH-protokolla (video)
 • Ultraääniavusteiset toimenpiteet (pdf)
  Yhteensä 4 h.

Yhteensä 8 h.


Erikoistumistunnit: Erikoistumistunteja haetaan seuraaville erikoisaloille:

 • Akuuttilääketiede 15
 • Kirurgia / runkokoulutus 15
 • Radiologia 15
 • Sisätaudit / eriytyvä koulutus 10
 • Sisätaudit / runkokoulutus 10
 • Аnestesiologia ja tehohoito 15
 • Geriatria 15
 • Kardiologia 15
 • Syöpätaudit 15
 • Кeuhkosairaudet ja allergologia 15
 • Yleislääketiede 15

Lisätietoja:

Ossi Hannula,

akuuttilääketieteen el, lääkärikouluttajan erityispätevyys,

ossi@ultramestarit.fi, 0405181331

 

Pdf-versio kutsusta: Koulutuskutsu Ultraäänikoulutus 29-30.4.24

Muita koulutuksia