Ultra-Mestarit Oy

Ota ultraääni osaksi työkalupakkiasi

”Kaikista käymistäni ultraäänikoulutuksista tämä oli ehdottomasti paras. Kouluttajien ammattitaito on ylivertaista.”
– Mikko Lintu, ensihoidon ylilääkäri, K-SKS.

Ultraääni on perinteisesti ollut radiologin työväline. Siinä missä radiologi suuntaa yhä enemmän leikekuvantamiseen, on ultraääni tullut kliinikoille työvälineeksi. Point-of-care -ultraäänen käyttö kliinikon työkaluna on ollut kovassa nosteessa länsimaisessa lääketieteessä ja me haluamme vahvistaa kliinikoiden ultraääniosaamista myös Suomessa. 

Meille Ultra-Mestareilla tärkein arvo on koulutuksen laatu ja sitä kautta osallistujien tyytyväisyys. Ymmärrämme, että ultraääni on käden taito, joka ei kehity luennoilla. Siksi pidämme luennot lyhyinä ja painotamme koulutuksessa kädestä pitäen ohjattua harjoittelua. Jotta voimme tarjota riittävästi käytännön opetusta, joudumme rajoittamaan ryhmäkokoa.

Kouluttajamme ovat kokeneita kouluttajia ja käyttävät ultraääntä päivittäin kliinisessä potilastyössään. Koulutuksen näkökulma on kliinikkolähtöinen. Osallistujien palaute kautta linjan on ollut kiittävää ja moni on raportoinut koulutuksen vaikuttaneen merkittävästi ultraäänen käyttöön.

Mitä hyötyä ultraäänestä on kliinikolle?

”Ylilääkäri sanoi, että joku akuuttilääkäri tulee näyttämään ultraäänen käyttöä mutta teillähän oli aivan täydellinen paketti.”
– Ville Peltonen, erikoistuva lääkäri, Sodankylän terveyskeskus

Ultraääni on tutkimusmuotona helposti saatavilla, toistettava ja säteetön. Se soveltuu hyvin vieridiagnostiikkaan, jolloin potilaan siirtely jää vähäisemmäksi. Osana lääkärin työkalupakkia ultraäänen käyttö: 

 • Parantaa diagnostista osuvuutta
 • Nopeuttaa potilaan hoitoa
 • Poistaa turhia viiveitä
 • Vähentää tarpeetonta lähettämistä
 • Lisää potilastyytyväisyyttä
 • Edistää potilasturvallisuutta toimenpiteissä

Suurin riski ultraäänen käytössä on virheellinen tulkinta, ja siihen vastaamme parhaiten koulutuksella. 

Koulutuksen toteutus

Apuna koulutuksessa käytetään vapaaehtoisia malleja sekä ultraäänikoulutusmalleja. Koulutuspäivä koostuu tiiviistä luennoista ja runsaasta ohjatusta käytännön harjoittelusta.

”Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista käymistäni koulutuksista.”
– Tuomo Kyrönlahti, erikoistuva lääkäri, K-SKS

Päivän sisältö suunnitellaan aina vastaamaan koulutettavien lähtötasoa ja tarpeita. Jotta pystymme tarjoamaan osallistujille riittävästi henkilökohtaista anturiaikaa ja ohjausta, voimme ottaa mukaan rajallisen määrän osallistujia

Koulutus järjestetään yhteistyössä Philipsin ja lääketeollisuuden kanssa.

Tyypillisiä ohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia, lue lisää

Tilaa koulutus työpaikallenne, lue lisää

Oppimateriaalit

Jussi Kovasen (LL, FM) opinnäytetyönään tekemät opetusmateriaalit yleisimmistä päivystysultraäänitutkimuksista:

Videoluento: keuhkojen ultraäänitutkimuksen suorittaminen, löydökset sekä COVID-19-potilaan keuhkolöydökset.

Referenssejä

Aiempia koulutuksia

”Mahtava kurssi, suosittaisin muille akuuttilääketieteen erikoistuville sekä toisten päivystävien alojen erikoistuville. Sain paljon irti vaikka taustalla oli 2 kk kokemusta radiologialta.”
– Kirill Makarov, akuuttilääketieteen evl, Etelä-Karjalan keskussairaala

”Kurssista on tullut paljon positiivista palautetta. Parhaimpia kursseja mitä on järjestetty.”
– Alpo Hirvioja, sisätautien ylilääkäri, Vaasan keskussairaala

 • Sodankylän terveyskeskus
 • Saarijärven terveyskeskus
 • Etelä-Pohjanmaan keskussairaala, päivystys
 • Päijät-Hämeen keskussairaala, Akuutti24
 • Etelä-Karjalan keskussairaala, päivystys
 • Kainuun keskussairaala, päivystys
 • Etelä-Savon keskussairaala, päivystys
 • Vaasan keskussairaala
 • Lastentautien erikoistuvien koulutuspäivät 2017
 • Kuopion yliopistollinen sairaala, päivystys
 • 24.1.2018 Vaasan keskussairaala:
  Päivystäjän ultraäänen perusteet
 • 18.2.2018 Kuopion yliopistollinen sairaala:
  Päivystäjän ultraäänen perusteet
 • 15.3.2018 Tampereen yliopistollinen sairaala, Acuta
 • 19.4. ja 2.5.2018 Karstulan ja Saarijärven terveysasemat (Saarikka): Terveyskeskuslääkärien ultraäänen jatkokoulutus
 • 16.5.2018 Kuopion yliopistollinen sairaala: Erikoistuvien akuuttilääkärien koulutuspäivien ”Tornin hengen” ultraäänikoulutus ”Ultraääni Advanced” RUSH-protokollan mukaan (ohjelma)
 • 5.6.2018 Saarijärven terveysasema: Päivystäjän ultraäänen perusteet
 • 13.6.2018 Porin keskussairaala: Päivystäjän ultraäänen perusteet
 • 14.6.2018 Rauman aluesairaala: Päivystäjän ultraäänen perusteet
 • 19. – 21.9.2018 Finn’EM 2018 – kongressin ultraäänityöpajat (ohjelma)
 • 16.5.2019 Ultraäänikoulutus Kotkassa
 • 28.5.2019 Nummelan terveysasema: Terveyskeskuslääkärien ultraäänen peruskurssi
 • 6.6.2019 Saarijärven terveysasema: Peruskurssi kesälääkäreille
 • 28.8.2019 Kuopio: peruskurssi ja edistyneempää ultraääniopetusta kahdessa lähtötaitoryhmässä päivystäville lääkäreille (ohjelma)
 • 26. – 27.9.2019 Tampere: Finn’EM 2019 -kongressin ultraäänityöpajat
 • 19.5.2020 Pieksämäki: SLT-koulutus terveyskeskuslääkäreille

Keräämme kustakin koulutuksesta palautteen, jonka pohjalta pyrimme parantamaan suoritustamme. Yleisarvosana koulutuksistamme on keskimäärin 4.5/5 (n = 50) ja 49/50 vastaajasta suosittelisi koulutusta kollegoilleen.

Tulevat koulutukset

Ultraäänikoulutus Seinäjoella – Koulutus siirtyy myöhempään ajankohtaan!

Sisältö:  Päivystäjän ultraäänitutkimukset

Kohderyhmä: Seinäjoen keskussairaalan akuutti- ja päivystävät lääkärit.

Osallistujamäärä: 12

Paikka ja aika: Koulutus siirtyy pandemiatilanteen vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta ultraäänen käytöstä.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita on ilmoittautunut koulutukseen tarpeeksi. Kiitos mielenkiinnosta!

Ultraäänikoulutus Kuopiossa 19. – 20.10.2020

Sisältö:  Tilaisuudessa järjestetään rinnakkain kaksi erilaista ohjelmaa:

 1. Perusdiagnostiikka ja tavanomaiset toimenpiteet: Ultraäänen perusteet, FAST, AAA, IVC, Sappirakko, hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot.
  Pleura-, askites- ja rakkopunktio sekä perifeerisen laskimon kanylointi.
 2. Shokkipotilaan RUSH-protokollan mukainen tutkiminen: RUSH-protokollan esittely, sydämen tutkiminen FATE-protokollaa mukaillen, ilmarinta, IVC, RUSH-protokollan soveltaminen potilastapausten kautta.

Molemmat ohjelmat järjestetään kumpanakin päivänä.

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, yleislääkärit, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 12 / päivä.

Paikka ja aika: Kuopio, KYS, Kaarisairaala, Kliininen koulutuskeskus 19. – 20.10.2020 klo 08:00 – 16:00.

Esitiedot: Perusdiagnostiikkaryhmään voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. RUSH-ryhmään osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen perusryhmään. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita on ilmoittautunut koulutukseen tarpeeksi. Kiitos mielenkiinnosta!

Ultraäänikoulutus RUSH-protokollan mukaan Oulussa 13.11.2020

Sisältö: RUSH-protokolla, sydämen ultraääni FATE-protokollaa mukaillen, vatsa-aortan aneurysman arviointi, alaonttolaskimo nestetäytön arviossa, syvän laskimotukoksen osoittaminen, ilmarinnan osoittaminen, traumapotilaan FAST-protokolla.

Kohderyhmä: OYS erva-alueen akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit ja ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 18.

Paikka ja aika: OYS päivystys, 13.11.2020 klo 08:00 – 16:00.

Esitiedot: Kurssin luonteen vuoksi oletetaan, että osallistujilla on ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita etsitään! Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin.

Ultraäänikoulutus Kouvolassa 25. – 26.11.2020

Sisältö:  Tapahtuma on osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta, joka koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Päivä 1: ultraäänen perusteet (FAST, AAA, sappirakko, rakkoretentio ja hydronefroosi, ohutsuoliokluusio, intrauteriininen raskaus, SLT).

Päivä 2: keuhkot ja sydän (FATE-protokolla, IVC nestetäytön arviossa, pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat).

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 18.

Paikka ja aika: Kouvolassa 25. – 26.11.2020 klo 10:00 – 18:00. Tarkempi kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. Päivään 2 osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen päivään 1. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita etsitään! Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin.

Ultraäänikoulutus Kouvolassa 12. – 13.12.2020

Sisältö:  Tapahtuma on osa akuuttilääkärin ultraäänikoulutuskokonaisuutta, joka koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Kukin päivä toimii myös itsenäisenä koulutuksena.

Päivä 1: ultraäänen perusteet (FAST, AAA, sappirakko, rakkoretentio ja hydronefroosi, ohutsuoliokluusio, intrauteriininen raskaus, SLT).

Päivä 2: keuhkot ja sydän (FATE-protokolla, IVC nestetäytön arviossa, pleuraneste, pneumothorax, konsolidaatit, interstitiellit syndroomat).

Kohderyhmä: Akuuttilääkärit, päivystävät lääkärit sairaalassa ja terveysasemilla, ensihoitolääkärit.

Osallistujamäärä: 12.

Paikka ja aika: Kouvolassa 12. – 13.12.2020 klo 10:00 – 18:00. Tarkempi kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Esitiedot: Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa kokemusta. Päivään 2 osallistuvalla odotetaan olevan ainakin vähäinen kokemus ultraäänen käytöstä, esimerkiksi osallistuminen päivään 1. Eduksi on, jos osallistuja on perehtynyt näiltä sivuilta löytyvään ”Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit” sisältöön soveltuvin osin ennakkoon.

Lisätietoja kolutuksesta koulutuskutsusta.

Mallipotilaita etsitään! Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin.

Yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä, vastaan mielelläni kysymyksiin!

Ossi Hannula
Kouluttaja, toimitusjohtaja
akuuttilääketieteen erikoislääkäri
ossi@ultramestarit.fi
040-5181331